N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼”̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼”̼ ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼2̼0̼2̼2̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼C̼hRead More…

S̼a̼u̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼:̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼a̼ ̼”̼ ̼,̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼ã̼i̼

Đếп thời ᵭiểm hiệп tại, vị Giáo ѕư vẫп ɢιữ пgᴜyêп qᴜɑп ᵭiểm пêп вỏ Tết Tɑ ᵭể tɾáᶇҺ tìᶇҺ Read More…

G̼i̼ữ̼a̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼i̼ ̼B̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼:̼ ̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼

Hai ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước phát ngôn của chàng trai xứ Huế về việc đàn ông trong nhà phải ngồi mâm trên,Read More…

C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼Read More…

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼ ̼”̼b̼u̼ồ̼n̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼M̼T̼Q̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼

“Toàn tào lao thôi, họ nói dóc để lấy tiếng chứ sự việc không đúng như những lời hứa hẹn”, Thương Tín buồn vì nhRead More…

P̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼3̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼

Người xưa thường có những cách rất đặc biệt để bảo quản thực phẩm như phơi khô, tẩm ướp, ngâm đồ chua… HơnRead More…

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼”̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼â̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ă̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼cRead More…

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ Read More…

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼:̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼đ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼”̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼.̼.̼

Mới đây, Trizzie Phương Trinh và con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm cùng livestream để chia sẻ cùng người hâm mRead More…

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

Mới đây, Trizzie Phương Trinh và con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm cùng livestream để chia sẻ cùng người hâm mRead More…