T̼i̼n̼ ̼B̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼8̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ạ̼p̼ ̼5̼8̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

Uncategorized

Với 80 năm giữa trần thế, Hòa thượng đã có túc duyên 58 năm vui cái vui tu tập cùng Đại chúng, sống trong cảnh yên bình tĩnh tại chốn thiền môn. Tấm thân giả tạm bao phen trở trăn cùng tuế nguyệt, nhưng tinh thần và khí chất của bậc Thích tử vẫn an nhiên đón nhận tất cả những nhân duyên của cuộc đời.

Quả thật, Trưởng lão Hòa thượng là tấm gương sáng tốt đạo đẹp đời của hôm nay và mai sau. Mặc dù đảm nhiệm cương vị khác nhau của Giáo hội qua các thời kỳ của Phật giáo Đồng Tháp, trụ trì Tổ đình Phước Hưng, ngài luôn dành nhiều tâm huyết cho công tác Phật sự của Giáo hội, lo tu bổ, tôn tạo chùa chiền ngày một khang trang, mái lá giờ thành chốn tòng lâm trang nghiêm.

Cuộc đời vốn vô thường, hữu hình thì hữu hoại. Sanh lão bệnh tử vốn nó là thế, nhưng dường như nó không ảnh hưởng đến tinh thần của những bậc chân tu. Định luật vô thường không hẹn cùng ai, khi xưa chốn song lâm Đức Thế Tôn còn hiện tướng Niết Bàn, bao năm trụ tích Ta Bà, thân tứ đại theo duyên tăng giảm, Trưởng lão Hòa thượng luôn xem trần gian là hóa thành, chỉ có cõi Phật mới là bảo sở. Thường dạy cho Tăng Chúng bài kệ:

“Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh

Hoa khai hoa lạc thọ hà can”.

Tạm dịch:

Mây đến mây đi trời vẫn tịnh.

Hoa nở hoa tàn cây vẫn tươi.

Duyên đã hết, chí nguyện đã thành, con đường xuất gia đã trọn vẹn, việc cần làm cho chúng sanh cũng đã tùy duyên vận hành. “Vô thường là lẽ thường”, sanh, già, bệnh, chết là quy luật mấy ai tránh khỏi. Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 28 tháng 6 năm Canh Tý) tại chùa Phước Hưng, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trụ thế 80 năm, hạ lạp 58 năm.

Nam Mô Phước Hưng đường Thượng Từ lâm Tế chánh tôn Tứ thập nhứt thế húy Nhựt Thành thượng Thiện hạ Huệ Huỳnh công Hòa thượng giác linh.

Xem Thêm

Lễ tưởng niệm có sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm Ban Cố vấn, Ban Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3, chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận 3, chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Theo đó, Ni trưởng thế danh Huỳnh Thị Liễu, sinh năm 1929 tại Phú Lâm, Chợ Lớn, trong gia đình có lòng kính tin Tam bảo. Thân sinh là ông Huỳnh Văn Hưng, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Đành, buôn bán hàng ẩm thực tại Chợ Lớn.

Thuở nhỏ, Ni trưởng đã thể hiện phong cách thanh lịch đoan trang, tánh tình điềm đạm, cử chỉ ôn hòa, nên cha mẹ rất yêu thương và xóm làng cũng nể nang, quí mến.

Năm 1949, Tổ sư Minh Đăng Quang về Phú Lâm hành đạo. Ni trưởng được truyền giới Sa-di-ni, sau đó được Tổ sư truyền Cụ túc giới vào năm 1951 – chính thức vào hàng Thích tử Như Lai.

Đến năm 1958, giáo pháp Khất sĩ tiếp tục mở mang tại các tỉnh miền Trung, nhiều tịnh xá Ni giới Hệ phái được hình thành. Ni trưởng cũng được tháp tùng, đem ngọn đuốc Chánh pháp thắp sáng miền quê Trung Việt. Sau một năm, Ni trưởng trở lại miền Nam cùng chư Ni hoằng hóa. Khi các duyên hội đủ, Ni trưởng tùy thuận tiếp nhận tịnh xá Ngọc Diệp (Q.3) để vận hành và trụ trì cho đến hôm nay.

Ni trưởng suốt cuộc đời cống hiến cho đạo pháp, thể nhập trong biển cả đại nguyện của Như Lai, nên được hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái suy tôn lên ngôi vị Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam vào năm 2002 và suy cử vào Hội đồng Giáo phẩm Chứng minh của Hệ phái.

Đồng thời, được sự tín nhiệm của Giáo hội, Ni trưởng được suy cử vào chức vụ Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tăng sự T.Ư, Ủy viên Ban Tăng sự T.Ư.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 2g12′ ngày 28-12-2020 (15-11-Canh Tý) tại tổ đình tịnh xá Ngọc Phương (số 498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM) – trụ thế: 92 năm, Hạ lạp: 69 năm.

Ni trưởng suốt cuộc đời cống hiến cho đạo pháp, thể nhập trong biển cả đại nguyện của Như Lai, nên được hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái suy tôn lên ngôi vị Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam vào năm 2002 và suy cử vào Hội đồng Giáo phẩm Chứng minh của Hệ phái.

Đồng thời, được sự tín nhiệm của Giáo hội, Ni trưởng được suy cử vào chức vụ Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tăng sự T.Ư, Ủy viên Ban Tăng sự T.Ư.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 2g12′ ngày 28-12-2020 (15-11-Canh Tý) tại tổ đình tịnh xá Ngọc Phương (số 498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM) – trụ thế: 92 năm, Hạ lạp: 69 năm.

Sau nghi thức sái tịnh của chư Hoà thượng chứng minh, môn đồ đệ tử đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng nhập kim quan trong không khí trang nghiêm đồng hướng về cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Khi còn sinh tiền, cố Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên đảm nhiệm qua các chức vụ quan trọng như: Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam; Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương; Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương; Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (quận 3, TP.HCM).